Bij toe- of uittreding van participanten brengt The Conviction Fund geen kosten in rekening, ook niet door een op- of afslag op de koers. Wel maakt The Conviction Fund diverse kosten om te beleggen. Voor beleggingsfondsen is het gebruikelijk om hiervoor de Lopende Kosten Factor (LKF) te berekenen. In de LKF blijft een aantal forse kosten echter buiten beschouwing. Wij informeren u graag over álle kosten:

  • Lopende Kosten Factor: de LKF van The Conviction Fund bedraagt op jaarbasis circa 1,5% van het fondsvermogen. Dit bestaat uit een vaste vergoeding voor de fondsbeheerder van 1,2% en andere vaste kosten van 0,3% (onder andere kosten voor de externe administrateur en data fees).
  • Outperfomancefee: deze fee ontvangt de fondsbeheerder als The Conviction Fund gerekend over het lopende en voorafgaande kalenderjaar beter presteert dan de Euro Stoxx 50 Net Return Index. In dat geval krijgt de beheerder 20% van het behaalde rendement boven de Euro Stoxx 50 Net Return Index, vanzelfsprekend na aftrek van alle kosten en de vaste fee voor beheer. Toelichting: als de fondsbeheerder 5% beter presteert dan de index, ontvangt hij 20% van 5%, ofwel 1% van het fondsvermogen. De beheer- en outperformancefee worden maandelijks berekend.
  • Transactiekosten: de hoogte van deze kosten is afhankelijk van de transacties die in een jaar worden verricht. De jaarlijkse transactiekosten van The Conviction Fund blijven naar verwachting onder de 0,5% van het fondsvermogen.
  • Marketingkosten: aan de verkoop van participaties geeft The Conviction Fund geen geld uit. Deze kosten komen volledig voor persoonlijke rekening van de fondsbeheerder.
  • Provisiekosten: The Conviction Fund werkt niet met distributievergoedingen (de situatie waarin uw bank een fee krijgt omdat u via hen een beleggingsfonds aanschaft) of retourprovisies (de situatie waarin een fondsbeheerder ten koste van de participant de bonussen krijgt voor de transactiekosten van het beleggingsfonds).

Behalve door bovengenoemde kosten wordt het rendement nadrukkelijk ook beïnvloed door de hoogte van de aan- en verkoopkoersen. Daarom is ons beleid er voortdurend op gericht alle transacties te realiseren tegen de meest voordelige koers. Aangezien we op meerdere beursplatforms actief zijn (Euronext, Bats, Turquoise, Chi-X) kunnen we transacties altijd tegen de beste koers laten uitvoeren. Dit financiële voordeel is voor u onzichtbaar, maar telt wel degelijk mee om het rendement van uw beleggingen te optimaliseren.

Ik wil meer informatie ontvangen