The Conviction Fund belegt hoofdzakelijk in aandelen in ontwikkelde markten. Onze doelstelling is het realiseren van een substantieel hoger rendement dan de Euro Stoxx 50 Net Return Index. The Conviction Fund beoogt deze doelstelling te halen tegen een aanvaardbaar risico en op middellange termijn (3 tot 5 jaar).

Werkwijze

Het beleggingsbeleid van The Conviction Fund is gebaseerd op een grondige verkenning van macro-economische trends en gedetailleerde analyse van individuele ondernemingen. We selecteren aandelen die gezien winstontwikkeling, dividendrendement en groei het meest kansrijk zijn ten opzichte van hun huidige waardering. Gedegen stockpicking is de essentie van het fonds.

Beleggingsbeleid

  • The Conviction Fund belegt in 40 tot 50 ondernemingen uit ontwikkelde, voornamelijk Europese landen. Aanvullende blootstelling aan emerging markets vindt met name plaats via beleggingsfondsen.
  • Afhankelijk van de investeringsmogelijkheden en marktsituatie kan het fonds minder dan 100% belegd zijn en voor dat mindere deel cash of obligaties aanhouden.
  • The Conviction Fund gebruikt soms derivaten. Dit zal zich in hoofdzaak beperken tot opties om het rendement te verhogen en te beschermen en futures om de exposure van het fonds snel te veranderen.
  • Directe beleggingen in grondstoffen zullen nooit meer dan 5% van de portefeuille uitmaken.
  • The Conviction Fund zal korte termijnparticipanten weren, aangezien zij de fondsorganisatie onnodig belasten en het rendement op lange termijn verstoren.

Voor wie

Deelname aan The Conviction Fund is mogelijk vanaf 100.000 euro. Vervolginvesteringen zijn mogelijk vanaf 25.000 euro. 

Beheer

Het vermogen van The Conviction Fund wordt beheerd door Stichting Bewaarder The Conviction Fund. Deze stichting werkt volgens specifieke voorwaarden en heeft volgens de statuten geen andere taak dan uw belang te dienen. In de prospectus vindt u meer informatie over de maatregelen die we hebben genomen om uw geld zorgvuldig te beheren.

Rendementen

Juridische structuur van het fonds

Ik wil meer informatie ontvangen