The Conviction Fund heeft de gebruikelijke structuur van een Fonds voor Gemene Rekening. Dit is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en elk van de participanten. Op grond van deze overeenkomst belegt de beheerder het geld. Alle geld en effecten blijven echter altijd op naam staan van Stichting Bewaarder The Conviction Fund.

Toetreding tot het fonds schept voor de participanten uitsluitend rechten en verplichtingen ten opzichte van het fonds en niet ten opzichte van de andere participanten. De participanten zijn niet aansprakelijk voor een verlies, maar hebben altijd naar rato recht op de bezittingen van de Stichting Bewaarder. De waarde van deze bezittingen wordt weerspiegeld in de maandelijkse transactiekoers van de participaties.

Hoe is de rolverdeling tussen de beheerder en de bewaarder?

In de praktijk is de beheerder de belangrijkste partij. Deze voert het beleggingsbeleid uit, zoals u dat ook doet als u uw eigen geld belegt. De bewaarder heeft een minder zichtbare, maar formeel zeer belangrijke rol. De bewaarder is namelijk juridisch eigenaar van het kapitaal. Alle bankrekeningen van The Conviction Fund staan op naam van Stichting Bewaarder The Conviction Fund. In de Voorwaarden van beheer en bewaring en de Statuten Stichting Bewaarder leest u hoe dit is vastgelegd.

Behalve fondsbeheerder is de heer Kees W. Roodenburg ook bestuurder voor de Stichting Bewaarder. In de beleggingssector is dit een gebruikelijke constructie. Het aanstellen van een derde als bestuurder voor de Stichting Bewaarder is bij de beperkte omvang van The Conviction Fund namelijk te kostbaar.

Als geheel is zo sprake van een scherpe afscheiding en bescherming van uw geld.