Betrouwbaar

Voor The Conviction Fund zijn alle participanten gelijk, ongeacht de omvang van hun inleg. Bij elke beslissing staat uw belang voorop. Dit principe wordt versterkt doordat de fondsbeheerder het merendeel van zijn eigen belegbare vermogen in het fonds belegt.

Integer

The Conviction Fund bevestigt uw vertrouwen door volstrekt integer te handelen. Als onze beleggingen succesvol zijn, lichten wij onze keuzes zorgvuldig toe. Als we een fout maken, leggen we helder uit hoe we die zullen herstellen.

Consequent

The Conviction Fund blijft trouw aan het beleggingsbeleid waarmee al vele jaren goede resultaten worden geboekt. We beleggen flexibel en sensitief, maar binnen kaders die hun waarde ruimschoots hebben bewezen.

Verantwoord

Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan een hoog rendement in de weg staan. The Conviction Fund wil verantwoord beleggen, maar niet als dominee. We hebben geen principiële bezwaren tegen beleggingen in niet-duurzame energie, wapenindustrie of tabak. Deze sectoren maken deel uit van onze maatschappij. Waar mogelijk zullen we echter zeker ons steentje bijdragen aan een betere samenleving.

Transparant

The Conviction Fund heeft de wens gewoon transparant te zijn. Zowel in onze verslaglegging als in onze toelichting op de kosten zijn we kraakhelder. Even helder zijn we over vergoedingen aan de fondsbeheerder door brokers of distributeurs: die zijn er niet. De fondsbeheerder krijgt een fee, maar geen andere vergoedingen. Is er toch nog iets onduidelijk? Neem contact op en wij lichten het punt graag toe.

Over de fondsbeheerder

Waarin onderscheidt TCF zich?

Ik wil meer informatie ontvangen